Om RöstaRätt.se

RöstaRätt.se är en informationshemsida som är helt politiskt obunden då frågan om hur pengar skapas sträcker sig över alla politiska gränser. Vi ger tips om partier som vill förändra lagen och reglerna så pengar kan skapas på bättre sätt. Det enda sättet att kunna åtgärda alla problem vi har i samhället är att förändra sättet vi skapar och tillför pengar på. Pengar kan skapas på betydligt bättre sätt vilket skulle gynna alla – oavsett politisk åskådning!

RöstaRätt.se stöttar inget parti utan tillhandahåller en plattform som gör så alla som röstar vet vad dem kan rösta på om de vill ha en förändring till det bättre för alla! RöstaRätt.se väcker frågan om hur pengar skapas och att det faktiskt går att skapa pengar annorlunda.

Pengar är vårt samhälles blod kan man säga, precis som kroppen har blod som sköter transporter av viktig näring och rensning av avfall så gör pengar så våra samhällen frodas och avfall kan tas bort. Pengar motiverar oss till att utföra arbete som kan gynna både oss själva samt alla andra. Dagens system gör så det skapas pengabrist, och precis som blodbrist är det inte bra för varken kroppen eller samhället. För mycket pengar är inte heller bra, därför behövs en balans mellan tillgång och efterfrågan. Balansen behöver styrning som inte bara handlar om styrränta utan faktiskt styrning av hur pengar ska skapas.

Minst 50 % av alla pengar kunde ha skapats utan skuld till skillnad från nuläget där i princip 100 % av alla våra pengar skapas ur skuld och ränta.

I dagsläget så skapas pengar på ett sätt som gör att vi begränsar våra möjligheter, t.ex. så behöver vi inte nedskärningar inom vården så länge det finns arbetskraft och materialtillgång. Saknas det pengar så kan ett bra fungerande ekonomiskt system lösa det problemet så vi inte behöver nedskärningar inom det offentliga. Det är bara om arbetskraft samt materialtillgång inte finns som nedskärningar måste göras för detta är reella resurser och inte en mänsklig konstruktion med regelverk som just nu begränsar mänskligheten.

RöstaRätt.se är skapad utav nätverket Ekonomisk Reform och för den som vill lära sig mer så rekommenderas EkonomiskReform.se och kampanjen PositivaPengar.se.

 

För mer information använd vårt kontaktformulär.